VAZBY

Vazby zhotovujeme dle vašeho rozpisu, zaokrouhlené délkově na celé bm.

  • Krokve

  • Pozednice

  • Vaznice

  • Úžlabí

  • Nároží

  • Kleštiny

  • Pásky

  • Stojky

Vazby_3