PŘEKLIŽKY

Překližky truhlářské

Truhlářské překližky jsou ploché desky, vzniklé slepením zpravidla lichého počtu na sebe navrstvených loupaných dýh, jejichž dřevní vlákna jsou na sebe kolmá. Používají se v uzavřených prostorách se všeobecně nízkou vlhkostí vzduchu.

Možnosti použití truhlářské překližky:

výstavba vnitřních prostor interiérů, výroba nábytku a bytových doplňků, výstavba hudebních nástrojů a výroba obalů, atd.

Překližky vodovzdorné

Překližky vodovzdorné se skládají ze tří nebo více dýh, slepených k sobě kolmo na směr vláken. Jsou z listnatých a jehličnatých dřevin. Odolávají trvalému přímému vlivu povětrnostních podmínek a přímému působení vody.

Možnosti použití vodovzdorné překližky:

výroba obalů, ve stavebnictví k výrobě bednění a stavebně - truhlářská výroba, automobilový průmysl, zemědělství, atd.

Překližky stavební

Stavební překližka je v podstatě vodovzdorná překližka, vyrobená z listnatých a jehličnatých dřevin, povrchově upravená fenolickou folií. Existují dva druhy těchto překližek. Překližky oboustranně povrchově upravené hladkou folií a překližky mající jednu stranu upravenou hladkou folií a druhou folií s protiskluzovou úpravou. Boční hrany překližky jsou opatřeny nátěrem proti působení vlhkosti.

Možnosti použití stavební překližky :

výroba obalů, ve stavebnictví k výrobě bednění a stavebně - truhlářská výroba, automobilový průmysl, zemědělství, atd.